Общи условия за ползване

1. Този онлайн магазин е собственост на "Хармоникс"ООД, ЕИК 204853880, гр.Пловдив, ул.Порто Лагос № 47, електронна поща: mybiju.sales кльомба abv.bg, телефон +359 886 007631, наричано по-долу доставчик.

 

2. Всички снимки, текстове и оформление, както и части от тях, са предмет на авторски права, собственост на "Хармоникс"ООД, и тяхното ползване следва да става само с изрично разрешение на "Хармоникс"ООД.

 

3. Оргонитите са авторски и се изработват ръчно от нашия дизайнер Таня Диркендел.

 

4. "Потребител“ на сайта е всяко физическо лице, както и всяко юридическо лице, което получава достъп до съдържанието на сайта или сключва с доставчика договор за изработка на основание чл.258 и следващите от ЗЗД на продукти, предлагани в сайта. 

 

5. С поръчването на оргонит по телефона или чрез сайта потребителят сключва договор с доставчика "Хармоникс"ООД за изработка на оргонит по смисъла на чл.258 и следващите от Закона за задълженията и договорите, като при получаване на продукта потребителят дължи заплащане на неговата цена, обявена в сайта. Цената може да бъде заплатена с наложен платеж при доставка или по банкова сметка.

 

6. Оргонитите са изработени от епоксидна смола, метални стружки, кристал и дребни камъчета. Ако поръчате допълнително определени камъни, които ние да добавим в продукта Ви, Вие дължите тяхната цена, която се прибавя към цената на поръчания от Вас продукт.

 

7. Ако желаете в оргонита да бъде поставен повече от един кристал, Вие дължите допълнително стойността на добавените кристали, която се прибавя към цената на поръчания от Вас продукт.

 

8. Срокът за изработка на оргонит е 7-14 работни дни. Пирамидите се изработват за срок 10-20 работни дни. Зависи от натовареността на поръчките в конкретния момент. Възможно е и в по-кратки срокове да бъдат изработени, времето за изработка се уточнява за всеки продукт конкретно и предварително, така че потребителят да прецени дали този срок го устройва. След потвърждение се пристъпя към съответната изработка.

 

9. Ако при получаване на продукта решите да го върнете, Вие дължите както разходите за доставка на продукта до Вас, така и разходите за връщането на продукта обратно на "Хармоникс"ООД (чл.55 от Закона за защита на потребителите).

 

Внимание: Когато сте поръчали личен оргонит, не можете да се възползвате от правото си да върнете продукта, тъй като той е изработен индивидуално по Ваша поръчка и не може да бъде продаден повторно на друг потребител (чл.57, т.3 от Закона за защита на потребителите).

 

10. Имате право да се откажете от закупения продукт в срок от 14 работни дни от деня на получаване на продукта. За целта продуктът трябва да бъде върнат на доставчика в изправен търговски вид, с ненарушена опаковка, без следи от носене или ползване. Ако е спазено изискването на предходното изречение, доставчикът е длъжен в срок от 30 работни дни от получаване на продукта да върне цената по посочена от потребителя банкова сметка или чрез куриер. Разходите по доставката и връщането се заплащат от потребителя.

 

11. За желанието Ви да върнете продукта уведомявате доставчика по e-mail: mybiju.sales кльомба abv.bg или се обаждате на телефон +359 886 007631, като предоставяте Ваша банкова сметка, ако разполагате с такава. Сумата се връща или по банков път, или чрез куриер.

 

12. След отговор от страна на доставчика връщате продукта до офис на Спиди-Рива център, гр.Пловдив, ул.Златна панега №4, в състоянието, описано по-горе в т.10 на настоящия раздел.

 

13. След като доставчикът получи пратката, той я преглежда. Ако отговаря на изискванията на настоящия раздел, доставчикът Ви връща парите в срок от 30 работни дни от датата, на която Ви е потвърдил информацията по т.10, по банкова сметка или чрез куриер. Ако имате въпроси, чиито отговори не намирате по-горе, можете да пишете на следния e-mail: mybiju.sales кльомба abv.bg или да се обадите на телефон +359 886 007631.

 

14. С поръчването на оргонит по телефона или чрез сайта Вие предоставяте на доставчика Вашето изрично съгласие за обработка на личните Ви данни. Във всеки един момент можете да заявите тяхното изтриване от базата данни на сайта ни, без да е необходимо да се мотивирате. Вижте как тук

 

15. При дадени неверни данни за изработка на оргонит, както и за доставка, "Хармоникс"ООД не носи отговорност.

 

16. "Хармоникс"ООД не изпраща мейли с рекламни материали, промоции и др.

 

17. Данни за Комисията за защита на потребителите

- адрес: гр.София, пл.Славейков № 4а, ет.3,4,6, тел. 02/9884218, телефон на потребителя: 0700 111 22

- адреси на Комисията в другите градове - https://kzp.bg/kontakti 

- електронен адрес: https://kzp.bg/